Laufen Bathrooms AG heet u van harte welkom op onze website. Lees de volgende gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt.

Deze juridische kennisgeving bevat de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de www.laufen.com  website en de verplichtingen die voortvloeien uit dergelijk gebruik.

Intellectuele eigendomsrechten:

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle teksten, afbeeldingen, handelsnamen, logo's, afbeeldingen, geluiden, animaties en video's, evenals de opstelling van dergelijke elementen, zijn voorbehouden aan Laufen Bathrooms AG .

We willen u erop wijzen dat afbeeldingen, logo's en productcatalogi op deze website onderhevig kunnen zijn aan auteursrechten van derden.

Het downloaden of afdrukken van de informatie op deze website is alleen toegestaan ​​voor niet-commercieel privégebruik. Elke reproductie, communicatie, wijziging, koppeling of gebruik van de website voor commerciële doeleinden is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laufen Bathrooms AG.

De gebruiker stemt ermee in de inhoud van deze site op een zorgvuldige, correcte en legale manier te gebruiken, het auteursrecht niet te manipuleren of te negeren en zich te onthouden van het gebruik van de inhoud en informatie verkregen via deze website voor commerciële doeleinden.

Volledigheid en juistheid van de informatie:

Wij stellen alles in het werk om deze website up-to-date te houden en om zoveel mogelijk correcte en volledige informatie te verstrekken. Wij aanvaarden echter geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid voor een specifieke toepassing van dergelijke informatie.

Houd er rekening mee dat sommige informatie op onze website betrekking kan hebben op producten, programma's of services die in sommige landen niet beschikbaar zijn. Raadpleeg uw plaatselijke Laufen-filiaal of verkooppartner voor details over de producten en diensten die beschikbaar zijn in uw land.

Aansprakelijkheid:

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, kosten, verliezen of claims voor aansprakelijkheid die kunnen ontstaan ​​door toegang tot of gebruik van deze website.

Bovendien aanvaardt Laufen Bathrooms AG geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele verliezen met betrekking tot virussen die uw computersysteem kunnen infecteren na het gebruiken, uitvoeren of downloaden van inhoud van deze website. Het downloaden van de inhoud van deze website is geheel op eigen risico van de gebruiker.

Laufen Bathrooms AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor actuele, storingsvrije en ononderbroken toegang tot haar internetsite. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze website, of de inhoud op welke manier dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk te blokkeren en/of te verwijderen en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die uit dergelijke wijzigingen kunnen voortvloeien.

Privacyverklaring:

Verzamelde informatie

Laufen Bathrooms AG verzamelt alleen persoonlijke informatie die specifiek en vrijwillig door de bezoekers is verstrekt. Dergelijke informatie kan bestaan ​​uit, maar is niet beperkt tot, naam, titel, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Bovendien verzamelt deze website standaard internetloggegevens, waaronder uw IP-adres, browsertype en -taal, toegangstijden en verwijzende website-adressen. Om ervoor te zorgen dat deze website goed wordt beheerd en om een ​​betere navigatie mogelijk te maken, kunnen we ook cookies gebruiken.

Laufen Bathrooms AG doet er alles aan om de privacy te beschermen van degenen die onze site gebruiken. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandeld. We zullen geen persoonlijke informatie verstrekken aan derden, behalve aan onze gelieerde bedrijven.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden met informatie die het mogelijk maken om herhaalde bezoekers te identificeren, uitsluitend voor de duur van hun bezoek aan onze webpagina's. Cookies worden op de harde schijf van uw computer opgeslagen en richten daar geen schade aan. De cookies van onze internetpagina's bevatten geen persoonlijke gegevens over u.

Cookies kunnen voorkomen dat u gegevens meer dan één keer moet invoeren, de overdracht van specifieke inhoud vergemakkelijken en ons helpen om die delen van onze online service te identificeren die bijzonder populair zijn. Dit stelt ons onder andere in staat om onze webpagina's precies aan uw wensen aan te passen.

Als u wilt, kunt u het gebruik van cookies op elk moment deactiveren door de instellingen in uw browser te wijzigen. Gebruik a.u.b. de helpfunctie