View

Laufen Bathrooms AG heet u van harte welkom op onze website. Gelieve de volgende gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u gebruikmaakt van deze website.
Deze juridische informatie bevat de voorwaarden voor toegang en gebruik van de website www.laufen.com en de plichten die door dit gebruik ontstaan.

Intellectuele eigendomsrechten:

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle teksten, afbeeldingen, handelsnamen, logo's, grafische voorstellingen, geluiden, animaties en video's, evenals de samenstelling van dergelijke elementen, zijn voorbehouden aan Laufen Bathrooms AG.
Bij dezen wijzen we erop dat op afbeeldingen, logo's en productcatalogi op deze website mogelijk auteursrechten van derden berusten.
Het downloaden of afdrukken van de informatie op deze website is uitsluitend toegestaan voor niet-commercieel privégebruik. Elke reproductie, communicatie, wijziging, koppeling of gebruik van de website voor commerciële doeleinden is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laufen Bathrooms AG.
De gebruiker verklaart de inhoud van deze website zorgvuldig, gepast en legaal te gebruiken, niet te manipuleren of auteursrechten te negeren en de inhoud en de via deze website verkregen informatie niet voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Volledigheid en correctheid van de informatie

We doen al het mogelijke om deze website actueel te houden en om zoveel mogelijk correcte en volledige informatie te leveren. We zijn echter niet verantwoordelijk voor de correctheid, volledigheid of geschiktheid voor specifieke toepassingen van dergelijke informatie.
Sommige informatie op onze website verwijst mogelijk naar producten, programma's of diensten die niet in alle landen beschikbaar zijn. Informeer bij uw plaatselijke Laufen-vestiging of -leverancier voor details over de producten en diensten die in uw land beschikbaar zijn.

Aansprakelijkheid

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, kosten, verliezen of aansprakelijkheidsclaims die kunnen voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van onze website.
Daarnaast aanvaardt Laufen Bathrooms AG geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor verliezen in verband met virussen die uw computersysteem zouden kunnen infecteren na het gebruiken, openen of downloaden van inhoud van deze website. Het downloaden van de inhoud van deze website is geheel voor risico van de gebruiker.
Laufen Bathrooms AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actuele, foutloze en ononderbroken toegang tot zijn website. We behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen op deze website, of om de inhoud op welke wijze dan ook en zonder voorafgaande mededeling tijdelijk te blokkeren en/of verwijderen en we aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die dergelijke wijzigingen kunnen hebben.

Privacyverklaring

Verzamelde gegevens
Laufen Bathrooms AG verzamelt uitsluitend persoonlijke gegevens die expliciet en vrijwillig worden geleverd door de bezoekers. Dergelijke gegevens bestaan mogelijk uit, maar zijn niet beperkt tot, naam, functie, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.
Daarnaast verzamelt deze website standaard internetloggegevens waaronder uw IP-adres, browsertype en taal, bezoektijdstippen en verwijzende website-adressen. Om een goed beheer van deze website te garanderen en om de navigatiemogelijkheden te verbeteren, kunnen we ook gebruikmaken van cookies.
Laufen Bathrooms AG hecht er grote waarde aan om de privacy van de gebruikers van onze website te beschermen. Uw persoonlijke gegevens zullen met de grootste zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk worden behandeld. We leveren geen persoonlijke gegevens aan derden, behalve aan onze gelieerde ondernemingen.

Cookies
Cookies zijn tekstbestanden met informatie waarmee terugkerende bezoekers alleen voor de duur van hun bezoek aan onze websites kunnen worden herkend. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en veroorzaken daar geen enkele schade. De cookies van onze websites bevatten geen persoonlijke gegevens over u.

Cookies kunnen ervoor zorgen dat u gegevens niet nogmaals hoeft in te voeren, maken de verzending van specifieke inhoud mogelijk en helpen ons bij het herkennen van de populaire delen van onze online dienstverlening. Hierdoor kunnen we, onder anderen, onze websites nauwkeurig afstemmen op uw behoeften.

Indien gewenst kunt u het gebruik van cookies te allen tijde uitschakelen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Gebruik de helpfunctie van uw internetbrowser voor meer informatie over het wijzigen van deze instellingen.

Toepassingen voor social media
Alle persoonlijke of andere gegevens die u invoert op een toepassing voor social media kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van die toepassing, waarover we weinig tot geen controle hebben. We zijn er derhalve niet verantwoordelijk voor als een andere gebruiker persoonlijke of andere gegevens die u invoert in een toepassing voor social media gebruikt, misbruikt of verduistert.

Links naar andere websites

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten en kan worden geopend via links op andere websites waarop Laufen Bathrooms AG geen invloed heeft. Laufen Bathrooms AG is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de inhoud op dergelijke websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke inhoud of een bezoek aan dergelijke websites. Links naar andere websites zijn uitsluitend bedoeld om deze website gebruiksvriendelijker te maken.

Gebruik van webtracking

We gebruiken trackingsoftware om te bepalen hoeveel gebruikers onze website bezoeken en hoe vaak ze dat doen. We gebruiken deze software niet om individuele persoonlijke gegevens of individuele IP-adressen te verzamelen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt in anonieme en samengevatte vorm voor statistische doeleinden en de ontwikkeling van de website.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of corrigeren. Als gebruiker van deze website bent u gebonden aan dergelijke revisies en daarom dient u deze pagina regelmatig te bezoeken om de actuele algemene voorwaarden te bekijken.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze website is Zwitsers recht van toepassing. De plaats van rechtspraak en executie is de locatie van ons hoofdkantoor: Laufen (Basellandschaft, Switzerland).