Selecteer uw land

Privacybeleid

De gegevens die op dit formulier worden verstrekt, zullen worden verwerkt door LAUFEN Benelux B.V., waarvan de details hieronder worden vermeld:

Bedrijfsnaam: LAUFEN Benelux B.V.
Adres: Meidoornkade 2A, NL-3992 AE Houten
Tel.: NL-3992 AE Houten
E-mail: gdpr@laufen.net 


Deze gegevens worden verwerkt voor het afhandelen en beheren van de verzoeken die u via onze website kunt indienen en, als u dit autoriseert, voor het sturen van marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn. De wettelijke basis voor verwerking is om de gevraagde diensten te leveren en, betreffende reclame-uitingen, uw toestemming.

Het verkrijgen van deze gegevens is absoluut noodzakelijk om de gevraagde diensten te kunnen leveren. Anders zou het niet mogelijk zijn om uw relatie als klant van Laufen te definiëren. Gegevens betreffende het versturen van elektronische marketingcommunicatie zijn daarentegen niet essentieel voor het handhaven van deze contractuele relatie. Er worden hierover geen geautomatiseerde beslissingen genomen en de verwerking vindt plaats binnen de Europese Unie. Enkel de derden tot wie LAUFEN Benelux B.V. wettelijk gehouden is om deze gegevens te verstrekken, zullen toegang hebben tot de gegevens, evenals de ondernemingen die mogelijk belast zijn met de interne beheersdiensten van de onderneming.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de tijd dat ze noodzakelijk, nuttig en relevant zijn en ook gedurende de wettelijk vereiste periode na beëindiging van de contractuele relatie. Zodra de relatie is beëindigd, worden de gegevens uitsluitend bewaard voor de doeleinden en voor de tijd die nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen en worden ze naar behoren afgeschermd. Meer in het bijzonder zullen ze gedurende een periode van niet meer dan vijf jaar afgeschermd blijven na het einde van de contractuele relatie. 

Onder de voorwaarden uiteengezet in de huidige wetgeving kunt u rechten op toegang, rectificatie of verwijdering uitoefenen en ook verzoeken dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt, bezwaar maken tegen verwerking, portabiliteit van uw gegevens vragen of uw gegeven toestemming intrekken, door een e-mail te sturen naar gdpr@laufen.net. U kunt ook een klacht indienen bij de Spaanse autoriteit gegevensbescherming of de instantie van het betreffende land.